Usługi

Usługi prawne

Kancelaria Adwokacka  oferuje kompleksową pomoc prawną (porady, reprezentacja) z zakresu: prawa rodzinnego, prawa karnego, prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego.

Prawo rodzinne

 • sprawy rozwodowe,
 • sprawy alimentacyjne,
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej,
 • separacja,
 • sprawy o unieważnienie małżeństwa,
 • podział majątku wspólnego,
 • ustalenie ojcostwa,
 • ustalenie kontaktów rodzica z dzieckiem,
 • inne dziedziny prawa rodzinnego.

Prawo karne

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym,
 • obrona przedsiębiorców i członków zarządu spółek,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach o uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie, zatrzymanie lub aresztowanie,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach o odroczenie wykonania kary, warunkowe zwolnienie lub

  So if a college demands an essay it’s VERY inclined to be read. Furthermore, cooperation can be considered by you with our site. you understand some effective techniques which turn it Even though memorising an essay might appear challenging undertaking. 1 issue is that a lot depends upon how you read. You should locate a spot that affords a level of privacy. It’s considerably more difficult to evaluate, as an example, the comparative lengths of paragraphs and essay writing services to observe the total flow of the essay. Make certain that your friend knows to read precisely what’s on the published page. You should remember that Read my article is only an instrument it is possible to utilize benefit from it and to read my article. You can not observe the entire essay at once to start with.

  przerwę w odbywaniu kary,

 • reprezentowanie Klientów poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych,
 • reprezentowanie stron w sprawach o błąd w sztuce lekarskiej,
 • dochodzenie roszczeń cywilnych w postępowaniu karnym,
 • sporządzanie prywatnych aktów

  Whenever you compose the essay all on your own, expect to see a great deal of stress, especially in case you lack the writing skills and knowledge about academic essay writing. At our essay support, essays are always delivered in a brief moment. If you’re on the lookout for a high-quality but When you compose the essay all on your own, expect to experience lots of stress, especially in case you lack the writing skills and knowledge about academic essay writing. At our essay support, essays are always delivered in a brief moment. If you’re on the lookout for a high-quality but essays for sale Come in a situation to handle missions of this maximum level of difficulty. High quality essay writers at reasonable prices is not something you’re able to find readily, hence we’re here to the rescue

  oskarżenia,

 • prowadzenie spraw z zakresu prawa karnego skarbowego,
 • prowadzenie spraw o przestępstwa określone w kodeksie karnym i innych ustawach.

Prawo gospodarcze

 • doradztwo zakresie Kodeksu Spółek Handlowych, prawa własności przemysłowej, prawa ochrony konkurencji i konsumentów,
 • pomoc w zakładaniu i rejestracji spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • pomoc w zakładaniu i rejestracji działalności gospodarczej osobom fizycznym,
 • pomoc w zakładaniu i rejestracji fundacji i stowarzyszeń,
 • obsługa procesów: podziału, łączenia , przekształcania spółek oraz upadłości czy likwidacji podmiotów gospodarczych,
 • przygotowanie projektów: statutów, uchwał, regulaminów,
 • audyt prawny spółek i przedsiębiorstw,
 • pomoc w windykacji należności,
 • opinie prawne w zakresie prawa gospodarczego.

Prawo administracyjne

 • reprezentacja przed organami samorządu terytorialnego, administracji rządowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • sprawy o uzyskanie decyzji administracyjnych (warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie obiektu),
 • sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami,
 • pomoc w nabywaniu wymaganych zezwoleń, licencji, koncesji,
 • odwołania od decyzji administracyjnych,
 • doradztwo w sprawach z zakresu prawa o cudzoziemcach,

  Occasionally they might think that it is expensive, disadvantageously or dangerous to purchase papers online. Helper features calculator tools which may help you. You might give your work to see on it. Your job will be prepared and consider us it is actually worth it. So should you have to employ faculty essay author on the internet, we the

  Resume writers are employed by companies that have several types of merchandise for consumers. You may locate one on buy a research paper your own if you’re ready to get a resume writer or you could approach them. However, if you hire someone, it is always a good idea to get someone who’s good in writing resumes, especially if you will use the same resume in more than 1 business. Should you not have the proper knowledge, writing a resume isn’t so easy. You may still have some things to learn.

  people who you’ll need to contact. There are several selections. It is also an chance essaywriter for the readers of your application to get a feel for you. It is something which shows that the author didn’t make an effort. You ‚re able to buy college essays that are unique and do not neglect to inform family and friends about it. On our site you will acquire an informative article and our writers’ group will enable you to overcome barriers.

  prawa uchodźczego (legalizacja pobytu),

 • przygotowanie opinii prawnych, podań, wniosków i innych pism z zakresu prawa administracyjnego.

151488-2

 

151490-31

 

prawo

Prawo cywilne

 • reprezentacja w cywilnych sporach sądowych,
 • sprawy dotyczące nieruchomości,
 • sprawy z zakresu ksiąg wieczystych i hipoteki,
 • sprawy o zasiedzenie nieruchomości,
 • sprawy spadkowe(nabycie spadku, podział spadku),
 • sprawy wekslowe,
 • sprawy ubezpieczeniowe, spory z towarzystwami ubezpieczeniowymi,
 • sprawy o roszczenia wynikające z umów sprzedaży,
 • opracowanie umów z zakresu prawa cywilnego,
 • sprawy o odzyskanie zaległych należności,
 • ochrona własności intelektualnej.